Sokak hayvanlarına mamalar yeşil mutfaktan

İSTİHBARAT SERVİSİ

Geliştirdiği yeşil mut­fak konseptiy­le mutfaklarda döngüsel eko­nomiyi sağla­yan Albox Mo­bilya, mutfak­lara yerleştirilen atık makinesiyle de gıda atıklarını hayvan mama­sına dönüştürüyor. Hedef, gele­cek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Üretim kapa­sitesinin yüzde 45’ini konut mo­bilyası oluşturan Albox, yenilikçi ürünleriyle evlerde sürdürülebi­lirliği odağına alıyor. Engellilere yönelik özel tasarladığı mutfak­tan, 300 dereceye kadar yanma­yan tezgâha kadar tasarımla tek­nolojiyi harmanlayan şirket, ge­liştirdiği SEED-yeşil mutfak konseptiyle de geri dönüşüme destek vererek, döngüsel ekono­miyi de hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl geliştirdikle­ri yeşil mutfak konseptinin üze­rine yeni özellikler eklediklerini söyleyen Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, SEED ile bitki yetiştiren, oluşan bitki atık­larıyla gübresini oluşturarak bir sonraki bitkinin yetişme döngü­sünü sağladıklarını dile getirdi. Sağlam, bu sistemle gelecek ne­sillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini vur­guladı. Yine mutfaklara yerleştir­dikleri geri dönüşüm makinesiy­le gıda atıklarını komposta ya da hayvan mamasına dönüştürdük­lerini açıklayan Sağlam, “SEED, yeşil mutfak işte tam da bizim bu özelliklerimizi temsil ediyor. Fir­mamızın en önemli özelliği proje işlerinin dışında tasarım ile ino­vasyonu birleştirmemiz” dedi. Sürdürülebilirlik adına kırılmaz, patlamaz cam, ses ve yangına da­yanıklı özel ürünler sundukları­nı aktaran Sağlam, anti bakteriyel dijital mutfak ürünleri gibi ino­vatif ürünler sayesinde kilogram başına 30 dolarlara kadar katma değerli ihracat yaptıklarına işa­ret etti.

Depreme karşı sağlam mutfaklar

Depreme karşı mutfak model­lerinde alınan önlemleri de an­latan Olgun Sağlam, “Tasarımı­mızla olduğu kadar teknolojiyi mutfak modellerimize yansıtan bir markayız. Bu yüzden de işlev­selliği ön planda tutuyoruz. Tüm mutfak modellerimizde deprem sırasında kazaların önüne geçe­bilmek için bazı sistemler geliş­tirdik. Dolaplarda herhangi bir sarsıntıda tabakların, bardakla­rın düşmemesi için kanca sistem bir montaj aparatı kullanıyoruz. Rafların hareket etmemesi için hareketi önleyici raf pimine yer veriyoruz. Dolap arkalıklarını çakma değil, kanala geçme yapı­yoruz ki sarsıntı esnasında dola­bın arkalığı çıkıp düşmesin. Raf­ların önüne alüminyum bariyer koyulup tabak bardak kapağa da­yanıp dökülmüyor” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir