TCMB Finansal İstikrar Raporu: Attığımız adımlar sonuçlarını vermeye başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrara ilişkin hatırladığı Finansal İstikrar Raporumuzun 36’ncı sayısı kamuoyu ile paylaştı.

Raporda Liralaşma Stratejisine vurgu yapıldı.

Rapora göre, reel sektörün finansal borç/finansal varlık oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bankacılık sektörünün aktif kalitesi göstergeleri iyileşmeye devam etti. Bankacılık sektörü kârlılığı sermayeyi desteklemeyi sürdürdü.

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde 2022 yılı başından itibaren attılar tüm adımların kalıcı fiyat istikrarını finansal istikrarla bir arada sağlayacak bir perspektifle oluşturulduğunu vurgu yapılarak şöyle dendi:

“Attığımız adımlar sonuçlarını vermeye başlamıştır”

Bu kapsamda, finansal sistemde Türk Lirasının payını kalıcı şekilde arttırmaya ve yurt içinde tüm yatırım ve ticaret işlemlerinin Türk Lirası etrafında şekillenmesini temin etmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır. Nitekim attığımız adımlar sonuçlarını vermeye başlamıştır.

“Hanehalkının finansal dayanıklılık göstergeleri güçlü kalmaya devam ediyor”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun imzası ile paylaşılan raporun özsözü şöyle devam ediyor:

Bilançolarda yaşanan liralaşma ile reel sektör firmalarının yabancı para pozisyon dengesi iyileşirken, hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda Türk Lirasının payı önemli ölçüde artmaktadır. Bu sayede firmaların ve hanehalkının finansal dayanıklılık göstergeleri güçlü kalmaya devam etmektedir. Hayata geçirilen hedefli kredi politikaları ile kredi kompozisyonu hedeflenen yönde değişmiş ve net ihracatçı firmalar ile KOBİ’lerin toplam kredilerdeki payı artmıştır. TL kredi faizlerinin para politikası faizlerine yakınsaması sağlanarak firmaların finansmana erişimi desteklenmiş ve firmaların finansman maliyeti kanalıyla parasal aktarımın etkinliği güçlendirilmiştir.

“Bankacılık sektörünün aktif kalitesindeki iyileşme gözlenmektedir”

Bankacılık sektörünün aktif kalitesindeki iyileşme tüm kredi türlerinde ve kredi riski göstergelerinde gözlenmektedir. Sektörün mevduat ağırlıklı fonlama kompozisyonunun yanı sıra güçlü likidite tamponları da olası likidite şoklarına karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Bankalar yasal sınırların üzerindeki sermaye yeterlilik oranlarını korumaktadır.

“TCMB Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulamaya devam edecektir”

TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulamaya devam edecektir. Politika faizi, hedefli kredi ve likidite politikaları ile üretim ve cari fazla kapasitesindeki gelişim süreci desteklenecektir. Arz kapasitesini artıracak finansal koşullar ile cari denge kalıcı fiyat istikrarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulacaktır. Liralaşma adımları ve çeşitlendirilmiş rezerv yönetimi ile de finansal istikrarın Türk Lirası odaklı olarak tesis edilmesine katkı sağlamaya devam edilecektir.

“Liralaşma Stratejisinin katkısı depremde yaraların sarılmasında belirgin oldu”

Liralaşma Stratejisinin ekonomimizin dayanıklılığını artırarak finansal istikrara sağladığı katkı Asrın Felaketi olan 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarıldığı süreçte daha da belirgin hale gelmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir